Bine ati venit!

Motto: “Este uşor să înveţi a merge. Important este să înveţi încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta , te călăuzim spre reuşite şi împliniri, căci TU ne reprezinţi”.

Jocul, învăţarea şi creaţia sunt forme de activitate menite să identifice şi să pună în valoare potenţialul copilului tău. Întregul colectiv al gradinitei se preocupă în permanenţă de crearea unui mediu stimulativ din punct de vedere cognitiv şi psiho-social în care COPILULUI să-i fie cultivate dorinţa de a învăţa, curiozitatea, spontaneitatea, libertatea de exprimare, iniţiativă, spiritul de echipă, fairplay-ul, de îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor cât mai eficiente pentru educaţie, dar şi de îmbunătăţirea bazei materiale. Procesul educativ este asigurat de personal didactic calificat (profesori pentru invatamantul prescolar/educatoare) şi se desfăşoară conform programei de educaţie preşcolară aprobată de Ministerul Educaţiei Nationale.

Grădiniţa cu Program Prelungit “Petrache Poenaru”este locul unde securitatea copiilor şi educaţia lor sunt preocupări importante pentru personalul didactic şi nedidactic.